Soạn văn Tôi và chúng ta chương trình Ngữ văn 9
Lớp 9

Soạn văn Tôi và chúng ta chương trình Ngữ văn 9

Soạn văn Tôi và chúng ta sẽ cung cấp cho người học những thông tin bài học thú vị, đồng thời gợi mở cho những câu hỏi khó giúp cho quá trình học tập và tìm hiểu văn bản được hiệu quả hơn. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé!

Câu 1. Đọc kĩ các chú thích để hiểu nội dung, chủ đề vở kịch, hiểu vị trí của các nhân vật

Đọc chú thích…

Câu 2. Từ phần chú thích và đoạn trích này em hiểu mâu thuẫn cơ bản mà vở kịch Tôi và chúng ta thể hiện là gì? Ý nghĩa của nó đối với thực tiễn phát triển của xã hội ta thời kì ấy như thế nào?

Từ phần chú thích và qua đoạn trích này mâu thuẫn cơ bản mà vở kịch Tôi và chúng ta thể hiện đó là: mẫu thuẫn giữa những cái tư duy cũ kĩ không muốn thay đổi với những tư tưởng đổi mới.
Ý nghĩa của nó đối với thực tiễn phát triển của xã hội ta thời kì đó rất lớn: thực trạng của xã hội ta thời đó là một xã hội cũ kĩ, lạc hậu và cần được đổi mới từ gốc đến ngọn, từ nhận thức cho đến hàng động.

Câu 3. Muốn thể hiện sự phát triển của xung đột kịch, tác giả cần tạo được tình huống. trong cảnh ba này, tình huống đó là gì? Mâu thuẫn cơ bản của tác phẩm đến đây bộc lộ như thế nào?

Muốn thể hiện sự phát triển của xung đột kịch, tác giả cần tạo được tình huống. trong cảnh ba này, tình huống đó là: việc thay đổi phương thức cũng như cách thức sản xuất mới của Giám đốc Hoàng Việt khi mà tình trạng sản xuất đang đình đốn, xuống dốc có nguy cơ giải thể chống lại tư duy cũ kĩ vẫn muốn duy trì cái cũ của Phó giám đốc Nguyễn Chính và bè cánh.
Mâu thuẫn cơ bản của tác phẩm đến đây bộc lộ: một bên là muốn đổi mới, quyết đoán một bên là không muốn đổi mới, cũ kĩ lạc hậu

Câu 4. Qua đoạn trích, em hiểu như thế nào về tính cách của Giám đốc Hoàng Việt, kĩ sư Lê Sơn, Phó Giám đốc Nguyễn Chính, Quản đốc phân xưởng Trương?

Qua đoạn trích, tính cách các nhân vật được thể hiện như sau:
Giám đốc Hoàng Việt: quyết đoán, dám nghĩ dám làm, tư duy đổi mới rất sáng tạo, giám đốc có trách nhiệm với xí nghiệp với những người công nhân.
Kĩ sư Lê Sơn: cũng là một con người có trách nhiệm, năng lực chuyên môn mới và cũng có tư duy đổi mới, muốn đổi mới như Giám đốc Hoàng Việt
Phó giám đốc Nguyễn Chính: giảo hoạt, mưu toan, tính toán và vô cùng bảo thủ, không muốn đổi mới muốn duy trì cái cũ nhằm trục lợi cá nhân.
Quản đốc phân xưởng Trương: cục cằn, làm việc một cách rập khuôn và cũng như Phó giám đốc Nguyễn Chính là một người không muốn đổi  mới.

Câu 5. Em có cảm nhận gì về xu thế phát triển và kết thúc của xung đột kịch?

Xu thế phát triển kịch dựa trên những mâu thuẫn được đẩy đến cực điểm giữa cái cũ kĩ lạc hậu và cái đổi mới, và kết thúc của sự xung đột đấy chính là những điều tốt đẹp, những cái tư duy đổi mới luôn được ủng hộ và dành chiến thắng.

Loading...