Soạn văn Chí khí anh hùng chương trình Ngữ văn 10
Lớp 10

Soạn văn Chí khí anh hùng chương trình Ngữ văn 10

Từ Hải trong truyện Kiều là người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất với chí lớn của người anh hùng. Đối với nàng Kiều, Từ Hải không chỉ là ân nhân mà còn là bậc đại trượng phu đích thực. Soạn văn Chí khí anh hùng sẽ góp phần mang đến chân dung con người đầy khí phách và hoài bão này. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé!

I. Tìm hiểu về đoạn trích Chí khí anh hùng

Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết hàm nghĩa của các cụm từ “lòng bốn phương” và “mặt phi thường”. Tìm những từ ngữ thể hiện sự trân trọng, kính phục của Nguyễn Du với Từ Hải

Nghĩa của cụm từ “lòng bốn phương”: ý chỉ tâm nguyện cao cả, làm nên danh lợi và sự nghiệp hiển hách nổi tiếng khắp 4 phương.
Nghĩa của cụm “mặt phi thường”: đó là mặt khác người, sự phi thường, xuất chúng
Những từ ngữ thể hiện sự trân trọng, kính phục của Nguyễn Du đối với Từ Hải: trượng phu, phi thường, lòng bốn phương.

Câu 2. Từ Hải bộc lộ lí tưởng anh hùng của mình qua lời nói với Thúy Kiều như thế nào?

Từ Hải bộc lộ chí khí anh hùng của mình qua các câu:
“Từ rằng: “tâm phúc tương tri/ Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?”: thể hiện rằng người anh hùng trước hết là cần thoát khỏi nữ nhi.
“Bao giờ mười vạn tinh binh/ Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường”: nghĩ về sự thành công rạng rỡ, sự hiển hách của người anh hùng với chí lớn cao cả. Khi nào được như vậy mới “rước nàng nghi gia” thể hiện sự chắc chắn và lí tưởng của mình, mong ước về một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.

Câu 3. Nêu nhận xét về cách miêu tả (hiện thực hay lí tưởng hóa) người anh hùng Từ Hải trong đoạn trích. Đây có phải là cách miêu tả phổ biến của văn học trung đại khôn

Người anh hùng Từ Hải trong đoạn trích được miêu tả một cách đầy lí tưởng hóa, đó là người anh hùng nhân văn, đại diện cho những lí tưởng cao đẹp, chí khí của một người anh hùng mang tầm vóc thời đại. Đây cũng là mẫu người anh hùng phổ biến trong văn học trung đại, người anh hùng hiện lên với khí chất toát ra từ lời nói, hành động, những suy nghĩ. Những vấn đề về tình cảm trong con người anh hùng không được đi sâu khai thác.

Loading...