Lớp 4

Tả chú trống choai lớp 4

Ta chu ga chong choai – Đề bài: Gà chống choai là chú gà trống mới lớn đang tuổi tập gáy. Em hãy...

Tả con chó vện lớp 4

Đề bài: Em hãy viết bài văn Tả con chó vện mà em biết cho các bạn lớp em nghe. Trong những con thú...

Tả đàn bò đang gặm cỏ

Ta dan bo – Đề bài: Em đã từng chứng kiến cảnh đàn bò đang gặm cỏ ngon lành. Hãy viết bài...

Tả chú ngan con lớp 4

Ta chu ngan con – Đề bài: Nhà em có nuôi nhiều ngan chú ngan. Em hãy viết bài văn Tả chú ngan...

Tả con trâu đang ăn cỏ lớp 4

Ta con trau – Đề bài: Con trâu là con vật rất quan trọng với ngươi nông dân Việt Nam ngay xưa. Em hãy...

Tả con vịt lớp 4

Ta con vit – Đề bài: Em đã từng được nhìn thấy con vịt ngoài thực tế. Hãy viết bài văn Tả...

Tả con chim chích chòe lớp 4

Ta con chim chich choe – Đề bài: Chim chích chòe hay còn gọi là chim chìa vôi. Em hãy viết bài...

© Copyright 2014 - Bản quyền và phát triển bởi kenhvan.com.


Xin vui lòng ghi lại nguồn kenhvan.com khi sử dụng tài liệu