Kể một câu chuyện về hòa bình hay tấm gương anh hùng trong chiến đấu
Lớp 5

Kể một câu chuyện về hòa bình hay tấm gương anh hùng trong chiến đấu

Đề bài: Kể một câu chuyện em được nghe, được đọc về hòa bình. Mở bài: Giới thiệu về một câu chuyện về hòa bình hay tấm gương anh hùng trong chiến đấu Chiến tranh đã qua đi được một thời gian dài thế nhưng những nỗi đau và cả những mất mát mà nó […]