Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lớp 11

Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề bài: Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm I.    Tìm hiểu chung Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.    Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm –    Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) –    Hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, quê ở làng trung am –    Năm 1535 ông đỗ trạng nguyên rồi ra làm quan dưới triều […]

Soạn bài Lời tiễn dặn
Lớp 11

Soạn bài Lời tiễn dặn

Đề bài: Soạn bài Lời tiễn dặn I.    Tìm hiểu chung bài Lời tiễn dặn 1.    Truyện thơ dân gian –    Là thể loại văn vần –    Có sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình –    Phán ánh số phận người nghèo khổ và khát vọng tự do công bằng 2.    Truyện […]