Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trun
Lớp 10

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Đề bài: Hồi trống cổ thành là đoạn trích tiêu biểu trong Tam quốc diễn nghĩa. Em hãy nêu cảm nghĩ của mình sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Mở bài Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn […]

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ
Lớp 10

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ

Đề bài: Em hãy viết bài văn nêu Cảm nghĩ của em sau khi đọc Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. Bài làm của một bạn học sinh tại Thanh Hóa Mở bài Cảm nghĩ của em sau khi đọc Chuyện chức phán sự đền Tản Viên […]

Phát biểu cảm nghĩ về bài Thái Sư Trần Thủ Độ trích Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên
Lớp 10

Phát biểu cảm nghĩ về bài Thái Sư Trần Thủ Độ trích Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn nêu Cảm nghĩ của em sau khi đọc bài Thái sư Trần Thủ Độ trích Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên. Bài làm của một bạn học sinh tại Hà Giang Mở bài Phát biểu cảm nghĩ về bài Thái Sư Trần Thủ Độ […]