chi-tiet-diem-vuong-xu-kien-trong-chuyen-chuc-phan-su-den-tan-vien-co-y-nghia-gi
Lớp 10

Chi tiết Diêm Vương xử kiện trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên có ý nghĩa gì?

Đề bài: Trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, Nguyễn Dữ đã xây dựng nhân vật Diêm Vương trong vai trò là người phân xử. Theo anh chị, chi tiết Diêm Vương xử kiện ở âm phủ thể hiện điều gì? Bài tham khảo Trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, nhà […]

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trun
Lớp 10

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Đề bài: Hồi trống cổ thành là đoạn trích tiêu biểu trong Tam quốc diễn nghĩa. Em hãy nêu cảm nghĩ của mình sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Mở bài Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn […]

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ
Lớp 10

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ

Đề bài: Em hãy viết bài văn nêu Cảm nghĩ của em sau khi đọc Chuyện chức phán sự đền Tản Viên trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. Bài làm của một bạn học sinh tại Thanh Hóa Mở bài Cảm nghĩ của em sau khi đọc Chuyện chức phán sự đền Tản Viên […]